EMDR werd ontdekt door een Amerikaanse psychologe, Francine Shapiro, tijdens een wandeling in het bos.

 

Zij merkte hoe snelle oogbewegingen van tak naar tak invloed had op storende gedachten en herinneringen. Na onderzoek ontwierp zij een nieuwe vorm van behandeling eind jaren 80. EMDR bestaat dus nog vrij kort.

 

 

Een weetje:

EMDR leidt tot het uitdoven van de lading en pijn van de herinnering aan een trauma. De herinnering blijft maar wordt minder pijnlijk om aan terug te denken.

 

 

Uit de praktijk:

Een cliënt ervoer in de loop van de sessie toenemende ontspanning naarmate er diverse malen bewogen werd met de ogen. Hij benoemde het als een "schijfopruiming" en "defragmentatie", dit proces hield na de sessie nog geruime tijd aan. Het werd niet als hinderlijk maar juist als positief ervaren. 

 

 

Lees een ervaring met EMDR op de pagina "Persoonlijke verhalen" met het verhaal van -> Peter.

 

 

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

EMDR wordt toegepast bij kinderen en volwassenen die een nare, traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt en last houden van de emotionele gevolgen hiervan zoals steeds opdringende herinneringen aan de gebeurtenis, herbelevingen en schrik- en vermijdingsgedrag. Bij het denken aan de situatie loopt spanning en stress op. De oorzaak kan liggen bij een ongeval, geweldsmisdrijf maar ook pesten, verwaarlozing, een scheiding, het overlijden van een ouder. 

Herken je dit?
-beelden van de gebeurtenis komen steeds terug door erover te dromen. 

-je wordt getriggerd door dingen die jou herinneren aan het trauma.

-je vermijdt situaties, je bent zeer alert en waakzaam.

-je hebt angst- en paniekklachten.
-je bent snel geprikkeld.

-schaamte en schuld overheersen.

-chronische pijn of vage en overklaarbare fysieke klachten.

-psychische klachten 


-slaapklachten.

-depressieve gevoelens.

 

Wellicht is EMDR de juiste aanpak voor jou.

 

EMDR is kortdurend en leidt tot goede resultaten. Is sprake van een eenmalige heftige gebeurtenis dan is het mogelijk dat slechts één tot enkele sessies nodig zijn om de emotionele gevolgen te verminderen, te doven.

Eerst worden tijdens één tot meerdere gesprekken een beeld gevormd van het ontstaan, de aard en de gevolgen en een inventarisatie gemaakt van de draagkracht en last die jij ervaart. Zo kan blijken of EMDR de passende therapie is. 

 

Tijdens de sessie zelf: we houden een protocol bij de hand en er word je gevraagd wat je ziet, denkt en voelt bij de herinnering. De focus moet liggen op het meest heftige beeld, de spanning in je lijf. Terwijl je je focust zal er een afleidende beweging worden gemaakt zoals het met jouw ogen volgen van mijn hand. Over het algemeen brengt EMDR een stroom van gedachten en beelden, gevoelens en lichamelijke sensaties op gang. De EMDR procedure geeft een versnelde informatieverwerking van datgene wat vast zit. Tijdens de sessies word je gevraagd welke gedachten er naar voren komen en welke verandering je ervaart waarna weer een korte toepassing van EMDR volgt. Na de sessie zal ik jou vragen de komende tijd bij te houden hoe het met je gaat en wat je ervaart. Over het algemeen zijn er geen bijwerkingen. De effecten kunnen nog een paar dagen doorwerken, nieuwe gedachten en gevoelens kunnen bovenkomen. Dit houdt echter niet langer dan drie, hooguit vijf dagen aan.

 

De actualiteitenrubriek Pauw gaf dd 25 juni 2019 aandacht aan deze vorm van traumaverwerking: Klik hier voor verslaglegging uit de praktijk, het vraagt ongeveer 15 minuten van je tijd.

 

EMDR en geloof, kan dat wel?

Vanuit een kritische houding verdiepte ik mij in EMDR, ik had mijn vragen omdat ik van diverse kanten hoorde dat het gelinkt zou zijn aan hypnose, het zou occult zijn en zelfs gevaarlijk. Ook hoorde ik van resultaten bij cliënten die elders EMDR hadden gevolgd en dit zorgde voor scepsis en reserve. Inmiddels heb ik mij laten overtuigen van de werking van EMDR en wanneer het wel of niet gewenst is dit toe te passen. Bij EMDR blijf je je bewust van je omgeving, jezelf en wat er plaatsvindt. Er worden geen suggesties opgedrongen maar gewerkt met wat zich aandient. Ik heb kunnen vast stellen dat klachten verminderen en zelfs herstellen.

 

Er zal, wanneer jij daar prijs op stelt, bij Engedi aandacht worden gegeven aan jouw geloof in God. EMDR bij Engedi kan daarom juist een veilige en geruste gedachte zijn. Het is mijn ervaring in de praktijk: EMDR helpt!